ملک ایرج میرزا پسر فتحعلی‌شاه (۱۲۲۲ ه.ق. - ۱۲۹۶ ه.ق در تهران) شاهزادهٔ قاجار، پزشک و شاعر بود. او در دوران پادشاهی ناصرالدین‌شاه به ریاست اطبای دارالخلافه (تهران) رسید.

وی پسر فتحعلی‌شاه، پدر غلامحسین‌میرزا و پدربزرگ ایرج میرزا شاعر معروف بود.

نمونه شعر

تا سگ نفس تو گرگ شیرشکار است شیر تو دائم ز بیم گرگ نزار است
تا که نزار است شیر و گرگ تو فربه گرگ تو را به ز صید شیر چه‌کار است
منبع : بیوگرافی |ملک ایرج میرزا پسر فتحعلی‌شاه
برچسب ها : ایرج میرزا