اسماعیل میرزا معتمدالدوله
اسماعیل میرزا معتمدالدوله
نام کاملاسماعیل میرزا معتمدالدوله
زاده۱۲۶۵
درگذشته۱۳۴۶
مدفنقبرستان تخت فولاد
فرزندانپوران دخت
آصفه
سلسلهقاجاریان
پدرمسعود میرزا ظل‌السلطان
عقاید مذهبیشیعه

اسماعیل میرزا معتمدالدوله یکی از شاهزادگان قاجار و پسر مسعود میرزا ظل‌السلطان و نوهٔ ناصرالدین شاه بود.وی در مدرسه نظامی سن-سیر پاریس و مدرسه نظامی سلطنتی سندهرست لندن به تحصیلات نظامی پرداخت.او از جرج ششم نشان شوالیه ستاره هند و از نیکلای دوم (روسیه)، نشان شوالیه عقاب سفید گرفت.

منبع : بیوگرافی |اسماعیل میرزا معتمدالدوله
برچسب ها : میرزا ,نظامی ,اسماعیل میرزا