افسرالدوله
دورانقاجار
لقب(ها)شاهزاده قاجاری
زادروز۱۲۷۵ قمری
زادگاهتهران
درگذشت۱۳۱۹ قمری
آرامگاهحرم حضرت معصومه، قم
همسرابوالفتح میرزا مؤیدالدوله
کاخباغ فرمانیه
دودمانقاجار
پدرناصرالدین‌شاه
مادرگلین خانم
فرزندانزینت‌الدوله
افسرالدوله (دوم)
دیناسلام

افسرالدوله (۱۲۷۵ - ۱۳۱۹ قمری) شاهزاده قاجار، دختر ناصرالدین‌شاه و گلین خانم بود.

او در سال ۱۲۷۵ قمری متولد شد و در سال ۱۲۸۶ قمری در سن یازده سالگی با ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله پسر مراد میرزا حسام‌السلطنه (پسر عباس میرزا) ازدواج کرد.

به گفته منصور اوجی، باغ فرمانیه در گذشته به افسرالدوله متعلق بوده است و پیش از انتقال به خاندان فرمانفرما، «باغ افسریه» نام داشته است. این باغ اکنون متعلق به سفارت ایتالیا است.

او در سال ۱۳۱۹ قمری درگذشت و در حرم حضرت معصومه در قم به خاک سپرده شد.

******************

شرح مختصر عروسی افسرالدوله (دختر شاه) با پسر حسام السلطنه فاتح هرات، به روایت ناصرالدین شاه قاجار

افسرالدوله دختر ناصرالدین شاه از اولین زن عقدی او در زمان ولیعهدی بود که در سال ۱۲۷۵ متولد و در سال ۱۲۸۶ به عقد ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله پسر ارشد سلطان مراد میرزا فاتح هرات در آمد ،شایان ذکر است که دو سال بعد نیز ناصرالدین شاه " سرورالدوله "دختر حسام السلطنه را به عقد پسرش کامران میرزا در آورده و شرح عروسی بسیار باشکوه او را به قلم خود به رشته تحریر در آورد. ذیلاً شرح عروسی افسرالدوله را ناصرالدین شاه با قلم خودش بطور مختصر نقل می کند.

روز پنجشنبه 6 [شعبان 1286 ] :
ناهار را دوشان تپه خورده،[بعد به] شهر رفتم، دو ساعت به غروب مانده ،از در شمس العماره وارد دیوانخانه شدیم، خیلی با صفا بود. تولوزون، یحیی خان و غیره، عکاس باشی، موچول خان و غیره بودند. رفتیم تالار خروجی، بلانش اندرون بود، آوردند، پیانوی دم دار 1 و پیانوهای تازه که از فرانسه آورده اند ، آنجا گذاشته بودند.آکوردور[؟]کوک می کرد، بلانش آمد، پیانوی دم دار را زد.محقق و آقا علی با چشم بلانش را ... 2 بعد دختر حکیم عثمانلو با مادرش آمد،دختره نشست، قدری پیانو زد،خوب می زد، اما دختره خوشگل نبود.دندانهای زرد داشت، یک خال گوشتی روی لبش بود، روی خال موهای دراز بود، اما لطیف و بازوهای خوب داشت، یک تکه جواهر به او دادم. بعد رفتند. حکیم پدرش هم آمده بود. غروبی آمدم اندرون ، شیرازی کوچکه دمِ اطاق دختر سالار بود، درخت آلوچه را نشان داد، شکوفه کرده بود. همه گربه ها بودند، همه حرمخانه صحیح سالم بودند. چنانچه سابقاً نوشتم حسام السلطنه ، افسرالدوله را برای پسرش عروسی می کرد. از اول شعبان بنای عروسی را گذاشته، شب و روز مشغول بود، همۀ طبقات را دعوت کرد، تا شب 13 شعبان که عروس را بردند، ما در تالار شمس العماره شام خوردیم. همۀ زنها بودند، بعد از شام آنجا عروس را آوردند، بعد رفتند، ما هم با زنها رفتیم بالای شمس العماره، کوچه و بام و برزن مملو از مرد و زن بود. چراغدان خوبی، آتش بازی زیادی بود، خیلی از بالا تماشا داشت، مهتاب هم بود. عروس را از کوچه آلا قاپوی جدید ارک بردند، از دروازه ناصری وارد کردند، آوردند زیر شمس العماره، آقاسلیمان خواجه، عروس را که در کالسکه بود نگاه داشته، که داماد باید استقبال بیاید، خیلی ایستادند. بالاخره داماد کوچک ،قبای قرمز پوشیده، چماق دارهای زیاد در جلو با کمال عجله آمده، رفتند، نزدیک کالسکه، بعد با کمال عجله بر گشتند، بعد عروس را بردند، ساعت 6 بود. ما هم برگشتیم رفتیم خوابیدیم.
روز 14 شعبان: صبح زود در اطاق آینه کاری معروف به اطاق والده شاه از خواب برخاستیم به عزم اسب دوانی......

************************

افسریه در رستم آباد شمیران با افسریه شرق تهران اشتباه نشود منسوب به او بوده . این باغ منشعب از باغ کامرانیه برادر افسرالدوله بوده است . 

منبع : بیوگرافی |افسر الدوله
برچسب ها : میرزا ,بود، ,دختر ,عروسی ,افسرالدوله ,عروس ,حسام السلطنه ,کمال عجله ,عروسی افسرالدوله ,۱۳۱۹ قمری