الله وردی میرزا فرمانفرمائیان
تحصیلاتدکترا
دانش‌آموختهٔکالج رید، دانشگاه استنفورد ودانشگاه راتگرز
پیشهاستاد دانشگاه
نقش‌های برجستهرئیس دپارتمان زیست‌شناسی دانشگاه راتگرز
دیناسلام
خویشاوندانعبدالحسین میرزا فرمانفرما

الله وردی میرزا فرمانفرمائیان پسر عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود که در سال ۱۲۸۲ هجری شمسی به دنیا آمد.

وی تحصیلات عالی خود را در کالج رید آغاز کرد و مدرک دکترای خود را از دانشگاه استنفورد اخذ نمود. وی استاد تمام و رئیس دپارتمان زیست‌شناسی دانشگاه راتگرز بود.

 

منبع : بیوگرافی |لله وردی میرزا فرمانفرمائیان
برچسب ها : میرزا ,وردی ,وردی میرزا