امام وردی میرزا
دوران۱۲۱۱–۱۲۵۳
لقب(ها)کیشیک باشی
زادروز۱۲۱۱
زادگاهمرند، آذربایجان، ایران
دودمانقاجار

امام وردی میرزا متخلّص به داور و ملقّب به کیشیک باشی، شاهزاده و شاعر ایرانی. پسر فتحعلی شاه قاجاربود. در پادشاهی پدر، ریاست کشیک سلطنتی را داشت و پس از مرگ او با گروهی از شاهزادگان با پادشاهی محمد شاه مخالفت کرد، ولی نتیجه‌ای به‌دست نیاورد و پس از قتل قائم‌مقام فراهانی، در اردبیل زندانی شد (۱۲۵۱ق). و از زندان گریخت (۱۲۵۳ق).

امام وردی میرزا متولد به تاریخ ۱۴ شوال سال ۱۲۱۱ به دنیا آمد. پدرش فتحعلی شاه قاجار مادرش بیگم جان و برادرش سلطان ابراهیم میرزا و علینقی میرزا بود. وی پس از مرگ فتحعلی شاه قاجار ریاست سپاه علی میرزا ظل‌السلطان را به دست گرفت و پس از مدتی زندانی شدند. در سال ۱۲۵۳ همراه علی میرزا ظل‌السلطان و رکن الدوله از زندان گریخت و به روسیه و عثمانی رفت اما پذیرفته نشد. فامیلی امامی کنونی از نوادگان او هستند.  امام‌وردی میرزا در دورانفتحعلی شاه قاجار مدت کوتاهی به جای برادرش علینقی میرزا حاکم قزوین شد و در این مدت وزارت او را میرزا بزرگ نوری به عهده داشت.

*******************

شاهزاده امام وردی میرزا  ایلخانی متولد به تاریخ 14 شوال سال 1211 از بیگم جان خانم دختر حاجی صادق  خان قزوینی و برادر سلطان ابراهیم میرزا و علینقی میرزا بود . وی پس از مرگ فتحعلیشاه ریاست سپاه علیشاه میرزا ظل السلطان ار در برابر محمد شاه بر عهده داشت . پس از سلطنت محمد شاه جزو یازده شاهزاده ای بود که در قلعه اردبیل زندانی شدند . در سال 1253 همراه ظل السلطان و رکن الدوله از زندان گریخت و به روسیه و عثمانی رفت . امام وردی میرزا همانند پدرش فتحعلیشاه قاجار و بیشتر برادرانش شعر می سرود و داور تخلص می کرد . فامیل داوری  کنونی از نوادگان او هستند .

*******************

درباره شرح احوال و آثارش درنگارستان دارا تألیف عبدالرزاق دنبلی و انجمن خاقان تألیف محمد گروسی و تذکره ٔ دلگشا تألیف میرزا علی اکبر نواب و تذکره ٔ ممیزو تذکره ٔ محمد شاهی تألیف بهمن میرزا قاجار مطالب پر و پیمانی وجود دارد 

 

منبع : بیوگرافی |شاهزاده امام وردی میرزا قاجار
برچسب ها : میرزا ,وردی ,امام ,تألیف ,محمد ,تذکره ,امام وردی ,وردی میرزا ,زندان گریخت ,میرزا قاجار ,زندانی شدند